You can find the manual for the Pillo system here. Or use one of the buttons below.

1. Onderdelen Pillo Pakket

Een Pillo Pakket kan uit verschillende onderdelen bestaan, gebaseerd op uw afname. Deze verschillende onderdelen zijn onderstaand te vinden.

De Pillo

De Pillo’s zijn de controllers waar de spellen van Pillo Play mee gespeeld kunnen worden. Deze controllers komen altijd in sets van twee, dit omdat Pillo spellen altijd in samenwerkingsverband gespeeld worden. De Pillo’s bevatten een druksensor, gyroscoop en accelerometer die de acties met het kussen opvangen en doorsturen naar de Puc. Voor meer informatie betreffende de Pillo’s, zie hoofdstuk De Pillo’s.

De Puc

De Puc is gekoppeld aan de Pillo’s. De Puc ontvangt de data van de Pillo’s en stuurt dit door naar de aangesloten computer. Aan de Puc kunnen 2 tot 4 verschillende Pillo’s aangesloten worden. Voor meer informatie over de Puc, zie hoofdstuk De Puc.

De USB Kabels

Bij een Pillo Pakket worden USB naar mini-USB kabels geleverd. Deze kabels komen in twee varianten, een korte variant van 60 centimeter en een lange variant van 150 centimeter. Eén hiervan is voor het aansluiten van de Puc aan de computer (zie hoofdstuk De Puc aansluiten). De andere is voor het opladen van de Pillo’s (zie hoofdstuk De Pillo’s opladen).

Hug Around

De Hug Around is een verrijdbare kast, handgemaakt door Pillo. In deze kast is plaats voor vier Pillo’s en een laptop. Verder zijn er oplaadpunten voor de Pillo’s en een Puc verwerkt in de Hug Around. Dit maakt de Hug Around de ideale opbergkast voor iedere ruimte.

2. Snel starten

  1. Start de computer op en zorg dat deze aangesloten zit aan de netstroom.
  2. Verbind de Puc met de computer met de USB naar Mini-USB kabel. Steek kant A in de computer en vervolgens kant B in de Puc. Nu zal deze stroom krijgen.
  3. Zet de Pillo’s aan met de knop die te vinden is achter de zeilring onder de hoekflap.
  4. Start de Pillo Play software op de computer en spelen maar!
  5. (OPTIONEEL) Sluit de HDMI kabel aan op uw computer en op uw beamer of beeldscherm.

3. De Puc

Dit hoofdstuk is verdeeld in de volgende sub-hoofdstukken.

3.1 De Puc aansluiten
3.2 Betekenis LED's
3.3 Koppelen aan de Puc

3.1 De Puc aansluiten

Verbind de Puc met de computer via de korte USB kabel. Steek de mini-USB kant (A) in de Puc en de USB kant (B) in de computer. Zorg dat de computer aan staat. Als de Puc correct is aangesloten zullen de LED lampjes op de Puc gaan branden.

3.2 Betekenis LED's

De Puc heeft verschillende modi. Iedere modus bestaat uit een bepaalde combinatie van LEDs, waarbij iedere LED een eigen betekenis heeft. Onderstaand is de betekenis van iedere LED te vinden. De Puc heeft modi voor twee spelers en voor vier spelers. Bij het eerste gebruik van de Puc, en na het aansluiten van de Puc aan de computer, staat de Puc in de standaardmodus.

Standaardmodus (uit)

De standaardmodus (uit) is de modus waarin de Pillo’s aangesloten zijn aan de Puc. Dit zal vaak de eerste modus zijn die je ziet na het aansluiten van de Puc aan de PC. De Pillo’s staan hierbij uit. De egale roze LEDs geven aan dat de Puc in de standaard uit modus staat. De egale blauwe LEDs geven de aangesloten Pillo’s weer. Wanneer geen van deze LEDs knipperen, staan de Pillo’s uit en kan er niet gespeeld worden.

Standaardmodus (aan)

De standaardmodus (aan) is de modus waarbij de Pillo’s aangesloten zijn en aan staan. De knipperende roze LEDs geven aan dat er data van de Puc wordt doorgestuurd naar de computer. De knipperende blauwe LEDs tonen welke Pillo’s aan staan en data versturen naar de Puc.

Batterij bijna leeg

Wanneer er een batterij van een Pillo op raakt, zal de knipperende blauwe LED veranderen in een knipperende oranje LED. Het is alleen te zien of een batterij van een Pillo bijna leeg is wanneer de Pillo aan staat.

Aan het opladen

Wanneer er een batterij van een Pillo wordt opgeladen, zal de knipperende blauwe/oranje LED veranderen in een knipperende witte LED. Het is alleen te zien of een batterij van een Pillo wordt opgeladen wanneer de Pillo aan staat. Als je de Pillo vervolgens uit zet, zal de LED veranderen in een egale blauwe LED (zoals de stadaardmodus (uit)), maar zal de Pillo nog steeds verder opladen.

Koppelmodus (actief)

Wanneer de Puc in de koppelmodus staat is het mogelijk Pillo’s te koppelen of ontkoppelen. De oranje LEDs geven aan dat de Puc zich in de koppelmodus bevindt. De knipperende paarse LEDs geven weer dat er ruimte is om een Pillo te koppelen. De blauwe LEDs geven aan of een Pillo gekoppeld is en aan of uit staat, respectievelijk herkenbaar aan een blinkend of egaal blauw LED lampje. Ook is het in de koppelmodus te zien wanneer een Pillo bijna leeg is of opgeladen wordt. Voor meer informatie over de koppelmodus, zie Koppelen aan de Puc.

Koppelingsmodus

Wanneer de Puc in de koppelmodus staat en er geen Pillo’s zijn aangesloten zullen alle knipperende LEDs paars zijn. De oranje LEDs geven aan dat de Puc zich in de koppelmodus bevindt. Voor meer informatie over de koppelmodus, zie Koppelen aan de Puc.

3.3 Koppelen aan de Puc

De Puc beschikt over een koppelmodus. In deze modus kunnen Pillo’s ontkoppeld of gekoppeld worden indien nodig. Zo is het mogelijk meer Pillo’s aan te sluiten of Pillo’s te verwisselen. Het is gemakkelijk om te wisselen van koppelmodus naar standaardmodus en terug. Onderstaand worden de koppelmodi stap voor stap uitgelegd.

Stap 1. Naar de koppelmodus
Om in de koppelmodus van de Puc te komen, dient de knop van de Puc vier seconden ingedrukt te worden wanneer de Puc zich in de Standaardmodus (uit) of Standaardmodus (aan) bevindt.

Druk de bovenstaande knop vier seconden in.Stap 2. In de koppelmodus
Na het indrukken van de knop worden de voorheen roze LEDs oranje. Nu bevindt de Puc zich in de Koppelmodus (actief). Eventuele knipperende paarse LEDs geven aan dat er ruimte is om een Pillo aan te sluiten. Als er 4 actieve Pillo’s aangesloten zitten, (blauwe LEDs), dan zal de Puc geen paarse LEDs laten zien. Mocht dit het geval zijn, dan moet je eerst alle Pillo’s ontkoppelen voor je nieuwe gaat koppelen. Hiervoor is stap 3 nodig.

Bovenste LED's (oranje) geven aan dat de Puc in koppelmodus is. Onderste paarse LEDs geven aan dat er ruimte is om Pillo's te koppelen. Blauwe LED's zijn reeds gekoppelde Pillo's.

 

Stap 3. Ontkoppelen (optioneel)
Als je ervoor kiest om nieuwe Pillo’s aan te sluiten zijn er twee mogelijkheden. Mits er ruimte is naast de reeds gekoppelde Pillo’s kun je de Pillo’s op die lege plekken aanwijzen. Lege plekken worden aangeduidt met paarse LED’s. Om deze hierop te koppelen, ga verder naar stap 4. Anderzijds kun je de reeds gepairde Pillo’s eerst ontkoppelen. Om alle Pillo’s te ontkoppelen, dient de middelste knop weer vier seconden ingedrukt te worden wanneer de Puc zich in de Koppelmodus (actief) bevindt. Alle LEDs zullen voor een korte tijd rood knipperen. Dit is het teken dat het ontkoppelen gelukt is. Hierna zullen alle LEDs weer paars knipperen, wat betekent dat er geen Pillo’s meer verbonden zijn en er 4 nieuwe op aan gesloten kunnen worden. Het is niet mogelijk om specifieke Pillo’s te ontkoppelen, enkel om alles ineens te ontkoppelen.

Druk de middelste knop in tot alle Pillo's ontkoppeld zijn (herkenbaar aan de rode knipperende LED's)Stap 4. Nieuwe Pillo’s aan de Puc koppelen
Met plekken over voor een Pillo (paarse LEDs) kun je de Pillo’s gaan koppelen. Dit is waar je voor het eerste de Pillo’s erbij pakt. Pak het kussen en zoek (mogelijk onder de hoekflap) naar de zeilring waar het stukje hardware pal achter zit. Voel aan de bovenkant van de hardware naar de aan\uit knop. Duw deze in en houd deze ingeduwd gedurende een bepaalde tijd, tot deze herkend wordt op de Puc. Met de herkenning zal de knipperende paarse LED veranderen in een (knipperende) blauwe LED. Het is mogelijk dat er in plaats van een (knipperende) blauwe LED een knipperende oranje of witte LED te zien is, respectievelijk wanneer de batterij van de Pillo bijna leeg is of opgeladen wordt. De tijd dat je deze knop ingedrukt moet houden kan varieren van 2 tot 6 seconden.

Let op: De kussens die je koppelt op de nieuwe Puc, kunnen elders al gekoppeld zijn. Als je deze koppelt op een nieuwe Puc verbreekt hij de koppeling met de oude Puc. Deze moeten daar nog wel handmatig ontkoppeld worden (stap 3).

Vind de knop van de Pillo in de zeilring en duw deze in tot de Puc de Pillo herkent.Stap 5. Uit de koppelmodus gaan.
Wanneer de Pillo’s naar wens met de Puc verbonden zijn, dient de Puc weer in de standaardmodus gezet te worden. Om dit te doen dient de knop op de Puc éénmalig ingedrukt te worden, waarna de oranje LEDs zullen veranderen in roze LEDs.

Druk de knop eenmaal in om vanuit de koppelmodus naar de standaardmodus te gaan

4. De Pillo’s

Dit hoofdstuk is verdeeld in de volgende sub-hoofdstukken.

4.1 De Pillo’s aan- en uitzetten
4.2 De Pillo's Opladen
4.3 De Pillo’s calibreren
4.4 De Pillo’s schoonmaken

4.1 De Pillo’s aan- en uitzetten

De Pillo’s kunnen pas aangezet worden wanneer de Puc is aangesloten op de computer. (voor meer informatie, zie De Puc aansluiten). Zoek de aansluiting van de Pillo achter de zeilring in de hoek. Draai deze met de USB-ingang naar voren. Op deze manier zit de aan/uit knop bovenop.

Zo zet je de Pillo's aan (0.5 seconde inhouden) of uit (3 seconden inhouden).Deze aan/uit knop wordt gebruikt om de Pillo aan of uit te zetten of om de Pillo te verbinden met de Puc wanneer dit nog niet gedaan is (voor meer informatie, zie Koppelen aan de Puc) Om de Pillo aan te zetten druk je 0.5 seconden op deze knop. Om de Pillo uit te schakelen druk je de knop 3 seconden in. Om te zien of de Pillo aan of uit staat kijk je naar de LED lampjes op de Puc. Weet u niet zeker wat de lampjes inhouden? Kijk dan bij Betekenis LEDs voor meer info

4.2 De Pillo's Opladen

Om de Pillo op te laden dient de Mini-USB kant van de bijgeleverde USB naar Mini-USB kabel in de USB-ingang achter de zeilring in de hoek van de Pillo gestopt te worden. Na 1 uur opladen is de Pillo maximaal opgeladen, waarna er 8 uur met de Pillo gespeeld kan worden.

Steek de Mini-USB kabel door de ring in het kussen om hem op te laden

4.3 De Pillo’s calibreren

De Pillo’s zijn volledig naar wens te calibreren. Op deze manier kan de mate van kracht die gezet moet worden om de Pillo in te drukken en te laten reageren volledig aangepast worden. Dit wordt gedaan door wanneer een spel is opgestart, naar ‘’Opties’’ te gaan in het hoofdmenu of pauzemenu.

Voorbeeld van het menu van "Pillo Original". Opties staat als derde optie aangegevenVervolgens dient de knop ‘’Pillo calibratie’’ aangeklikt te worden. In dit menu wat verschijnt kun je kiezen welke Pillo je in wilt stellen. Druk op je kussen om erachter te komen welk kussen de juiste is.

Nadat je je kussen geselecteerd hebt druk je op de knop ‘’Start Calibratie’’. Volg hierna de instructies op het scherm. Het is de bedoeling dat de Pillo zo hard mogelijk ingedrukt wordt voor een aantal seconden zodat de maximale druk gemeten wordt en ingesteld kan worden.

Het calibratie menu. Bovenin selecteer je het kussen dat gecalibreert moet worden. Onderin start je de calibratie.Ook is er een optie om geavanceerd te calibreren. Klik hiervoor in de rechterbovenhoek het knopje ‘geavanceerd’ aan. Hierbij is er de optie om de minimale en de maximale druk handmatig in te stellen. Dit is handig als er bijvoorbeeld om redenen altijd druk staat op de sensor. Door het nul punt in te stellen boven de huidige druk maak je weer onderscheid tussen wel of niet duwen op het kussen waardoor iedereen altijd met Pillo spelen!

Nadat je de instellingen naar keus hebt geselecteerd kun je op het ‘vorige’ pijltje duwen (linksboven). De instellingen worden automatisch opgeslagen!

4.4 De Pillo’s schoonmaken

De buitenhoezen van de Pillo’s zijn uitwasbaar. Open de rits van de Pillo en verwijder de vulling (binnenhoes) uit de buitenhoes. De binnenhoes is NIET uitwasbaar.

Onder de rits van de buitenhoes zit een label waar je ook kan vinden hoe deze gewassen moet worden. Voor het wassen van de buitenhoes moet de rits weer gesloten worden. Wassen op 40 graden. Na het wassen NIET in de droger doen. Nadat de buitenhoes opgedroogd is dient deze gestreken te worden om de vochtafstotende coating weer te activeren.

Nadat de buitenhoes schoon en en gestreken is kun je de vulling er weer in doen. Zorg wel dat de batterij op de juiste plek zit, in de hoek waar de zeilring zit, zodat deze weer opgeladen en aangezet kan worden.

5. Pillo Play

Dit hoofdstuk is verdeeld in de volgende sub-hoofdstukken.

5.1 Startscherm
5.2 Gamescherm
5.3 Instellingen

5.1 Startscherm

1. Om door de spellen te bladeren, veeg je naar rechts, of gebruik je deze grijze balk hieronder.
2. Om naar een spel te gaan klik je op de afbeelding van dat betreffende spel.
3. Hier vind je de laatste update informatie van de app, en tevens onze Twitter feed (Volg ons via @pillogames)
4. De Pillo Play knop. Hieronder vind je een link naar Hulp (deze handleiding). Een knop voor Instellingen, zie hiervoor hoofdstuk 5.3. Daarnaast ook de knop om Pillo Play af te sluiten.

5.2 Gamescherm


1. De terug knop. Hiermee ga je terug naar het Startscherm.
2. De omschrijving van het spel, met overal een overzicht, een stukje over de oorsprong, voor wie deze geschikt is, het aantal spelers, en een link naar de handleiding van het betreffende spel.
3. De starten knop! 1 keer klikken, en spelen maar!

5.3 Instellingen


1. Start je app op met de melding ‘Fout 43 – Controleer user’ of Fout 42 – Controleer apps’? En geeft deze hierna geen spellen weer? Dan linkt je Pillo Play naar de verkeerde folder, en niet naar de Pillo spellen! Om dit te doen klik je op Wijzig hoofdpad naar Pillo apps.
2. Elke keer als Pillo Play start wordt er gecontroleerd op een nieuwe versie. Mocht je dit handmatig willen doen dan kan dat door op deze knop te klikken. Let op: Pillo Play gaat dan opnieuw opstarten!
3. Onder de knop Over Pillo Play vind je alle info over Pillo Play.
4. Met de knop Opslaan en terug sla je alle instellingen op en ga je terug naar het startscherm.

6. Pillo Spellen

Ieder spel gemaakt door Pillo heeft hetzelfde menu, opgemaakt in de stijl van het spel. Dit menu beschikt over een aantal handige functies.

6.1 Hoofdmenu

Wanneer een spel is opgestart via Pillo Play, zal eerst het hoofdmenu geopend worden. In dit menu zijn er verschillende mogelijkheden. Zie onderstaande afbeelding voor de uitleg over de verschillende functies in het hoofdmenu. De menu’s van Pillo spellen worden aangestuurd door het touchscherm of de computermuis. Bij een aantal spellen dient er een waarde ingevoerd te worden. Dit gebeurt met het toetsenbord van de computer of het on-screen toetsenbord.

6.1.1 Start Spel

Om het spel te starten wordt ‘Start Spel’’ aangeklikt.

6.1.2 Tutorial

Sommige Pillo spellen beschikken over een tutorial. Onderstaande afbeelding toont de tutorial van het Pillo spel Super Totem Stacker. In een tutorial wordt de werking en het doel van het spel uitgelegd. Dit kan handig zijn als je voor het eerst een spel opstart.

6.1.3 Opties

Ieder Pillo spel beschikt over een aantal opties. Door in het hoofdmenu de knop ‘’Opties’’ aan te klikken wordt het optiemenu geopend. In dit menu zijn er verschillende mogelijkheden.

Bij de optie schermresolutie is de resolutie waarin het spel gespeeld wordt aan te passen. Een lagere resolutie zal het spel soepeler laten verlopen, maar het spel zal ook aanzienlijk in kwaliteit verminderen. Ook is er de mogelijkheid het scherm volledig weer te geven of niet. Zo kun je bijvoorbeeld met een geminimaliseerd scherm het spel naar een externe monitor slepen.

Door de verschillende balken voor het volume te verschuiven kan het volume ingesteld worden. De ‘Muziek Volume’ balk regelt het volume van enkel de achtergrond muziek. De ‘Spel Volume’ balk regelt het volume van het hele spel in zijn geheel.

Tot slot is er de optie om de Pillo’s te kunnen calibreren. Voor meer informatie hierover zie hoofdstuk De Pillo’s calibreren.

6.1.4 Highscores

Bij sommige Pillo spellen valt er een score te behalen. Deze kunnen lokaal opgeslagen worden in de Highscores. Door op de knop Highscores aan te klikken worden de Lokale Highscores weergeven. Mocht er behoefte zijn om de scores te resetten, dan kan dat met de knop rechtsbovenin. Hierna vult hij hem met de standaard namen en highscores.

6.1.5 Afsluiten

Door op afsluiten te klikken wordt het huidige Pillo spel afgesloten en wordt er teruggekeerd naar Pillo Play.

6.2 Pauzemenu

Gedurende het spelen van een spel kan er op de Escape-toets gedrukt worden om het pauzemenu te openen. Ook is er in elk spel in één van de bovenhoeken een pauze knop te vinden die hetzelfde menu opent.

Met de bovenste knop keer je weer terug naar het spel. Met die opnieuw knop herstart je de ronde vanaf het begin.

Daarnaast kun je met de opties knop in het Opties menu komen.

Met de onderste knop keer je terug naar het Hoofdmenu.